Najczęściej zadawane pytania
Zarejestruj się
- Jesteś pracownikiem mikro, małej lub średniej firmy?
- Prowadzisz firmę lub pełnisz funkcję kierowniczą w zakresie rozwoju kadr?

eSkills - całkowicie darmowy, inteligentny system zarządzania kompetencjami informatycznymi

Pytania i odpowiedzi


Pytania dotyczące funkcjonalności aplikacji

Pytania ogólne

Kontakt

Pytania dotyczące funkcjonalności aplikacji


1. Czy istnieje konieczność instalowania aplikacji PARP HR eSkills Manager?

Nie ma takiej konieczności, PARP HR eSkills Manager jest aplikacją internetową, co oznacza, że dostęp do narzędzia uzyskuje się poprzez stronę internetową bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Można jednak instalować stosowne aplikacje na platformy mobillne (smartphony, tablety).

Wróć do pytań

2. Jakie szkolenia dostępne są w bazie aplikacji?

Projekt zajmuje się szkoleniami ICT (tzw. teleinformatyka, ang. Information and Communication Technologies), w bazie aplikacji znajdą się zatem odpowiednie szkolenia z zakresu np. bezpieczeństwa informatycznego, informatyki biznesowej, marketingu internetowego, itp.
Szkolenia te dostarczane są przez dostawców szkoleń z całej Polski (mogą się zdarzyć również szkolenia spoza kraju), nie zaś tylko realizatora projektu.
W bazie można będzie znaleźć zarówno szkolenia stacjonarne (wymagające stawienia się uczestnika w konkretnym miejscu), jak też e-learningowe (przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, więc nie wymagające stawienia się uczestnika w konkretnym miejscu).

Wróć do pytań

3. Czy do korzystania z aplikacji konieczny jest dostęp do internetu?

Tak, PARP HR eSkills Manager jest aplikacją internetową. Bez dostępu do Internetu nie można korzystać z tego narzędzia.

Wróć do pytań

4. Czy mogę korzystać z aplikacji na smartphonie/tablecie/urządzeniu mobilnym?

Tak, będzie możliwe jest korzystanie z PARP HR eSkills Manager na urządzeniach mobilnych bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej lub też za pomocą dedykowanych aplikacji na tego typu platformy. Wciąż jednak wymagane jest połączenie z Internetem.

Wróć do pytań

5. Nie ma interesującego mnie szkolenia, czy mogę złożyć na nie zamówienie?

Tak, będzie istniała możliwość zgłaszania zapotrzebowania na nowe (lub w danym momencie niedostępne) szkolenie do systemu. Na zgłoszenie to odpowiedzą dostawcy szkoleń i to od nich będzie zależeć czy takie szkolenie powstanie (zostanie uruchomione).

Wróć do pytań

6. Czy mogę wykorzystać z aplikację PARP HR eSkills Manager w wewnętrznym systemie informatycznym mojej firmy?

Aplikacja działa na zasadzie chmury internetowej, konieczne jest więc połączenie z Internetem, by narzędzie mogło działać. Planowane jest jednak udostępnienie API, by można ją było zintegrować z wewnętrznym systemem firmowym.

Wróć do pytań

7. Chcę ocenić szkolenie, czy mogę to zrobić?

Tak, będzie możliwa ocena zarówno opisowa jak i punktowa dla wszystkich przebytych szkoleń.

Wróć do pytań

8. Jak znaleźć najodpowiedniejszy kurs?

System sam zaproponuje najodpowiedniejszy kurs biorąc pod uwagę kompetencje pracownika. Będzie możliwe również samodzielne wybieranie z bazy dostępnych szkoleń, np. za pomocą wyszukiwarki szkoleń.

Wróć do pytań

9. Mam określony budżet na szkolenia, czy aplikacja PARP HR eSkills Manager pomoże mi go optymalnie rozplanować?

Tak, dzięki inteligentnemu systemowi planowania budżetu przeznaczonego na szkolenia, system pomoże wybrać najlepsze kursy tak, by w jak największym stopniu odpowiadały pracodawcy.

Wróć do pytań

10. Chcę oszacować koszt szkoleń zanim do nich przystąpię/przystąpią do nich moi pracownicy, czy jest to możliwe w PARP HR eSkills Manager?

Tak, dzięki inteligentnemu systemowi planowania budżetu przeznaczonego na szkolenia, system obliczy koszt szkoleń i pomoże je optymalnie rozplanować na przestrzeni określonego czasu.

Wróć do pytań

11. Moi pracownicy rozwijają się, czy mogę otrzymać raport o ich postępie?

Tak, możliwe będzie automatyczne tworzenie raportów o odbytych przez pracowników szkoleniach.

Wróć do pytań

12. Zapisałem(am) się na szkolenie, czy aplikacja powiadomi mnie o zbliżającym się terminie jego rozpoczęcia?

Tak, aplikacja będzie posiadać wbudowane przypomnienia, dzięki czemu nie będzie potrzeby martwić się o terminy rozpoczęcia wyznaczonych szkoleń.

Wróć do pytań

13. Chcę się podzielić moją opinią o programie/projekcie/innej kwestii, czy jest jakieś miejsce w którym mogę to zrobić?

Tak, uruchomione zostanie profesjonalne forum eksperckie, gdzie możliwa będzie wymiana opinii na różne tematy dotyczące szkoleń, projektu itp. kwestii.

Wróć do pytań


Pytania ogólne


14. Co to jest SaaS?

SaaS (Software as a service, ang. oprogramowanie jako usługa) to sposób rozpowszechniania oprogramowania w chmurze internetowej. Sama aplikacja nie jest instalowana na komputerze odbiorcy, a dostępna jedynie przez internet. Producent aplikacji bierze na siebie obowiązek aktualizacji, zarządzania i udzielania pomocy w kwestii aplikacji, swoim klientom. Sama aplikacja jest wynajmowana odbiorcom (za opłatą lub za darmo), a nie sprzedawana.

Wróć do pytań

15. Czym jest chmura internetowa?

Jest to nowoczesny sposób przetwarzania informacji, przechowywania danych i korzystania z programów za pośrednictwem Internetu. Opiera się on o ideę wynajmowania zasobów dyskowych lub/i mocy obliczeniowej klientom i udostepnianie im usług.

Wróć do pytań

16. Czym jest aplikacja webowa/internetowa?

Jest to aplikacja wymagająca połączenia z internetem, jednak nie wymagająca instalacji na komputerze korzystającym z tej aplikacji. Dostęp do niej odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, itp.), najczęściej poprzez wejście na stronę internetową.

Wróć do pytań

17. Czym jest platforma mobilna?

Platforma mobilna oznacza, w skrócie, urządzenie z zainstalowanym systemem mobilnym typu: Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS lub innym. Tego typu urządzenia to zazwyczaj smartphony lub tablety.

Wróć do pytań

18. Co to jest zarządzanie wiedzą?

Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management, KM) jest sformalizowaną ideą organizowania, gromadzenia, wykorzystywania i powiększania wiedzy wszystkich członków organizacji, w celu polepszenia działania tej organizacji.

Wróć do pytań

19. Co to jest zarządzanie zmianą?

Zarządzanie zmianą (ang. Change Management, CM) jest sformalizowaną ideą wykrywania zmian, trendów, zarówno porządanych i nieporządanych, planowanych i nieplanowanych w celu jak najlpeszego przygotowania i/lub wykorzystania zmian w otoczeniu i wewnątrz organizacji dla jej własnych celów.

Wróć do pytań

20. Czym jest wieloplatformowy dostęp?

Wieloplatformowy dostęp oznacza możliwość korzystania z tej samej aplikacji na różnych komputerach i róznych systemach operacyjnych (np. Windows, Linux, Unix, MacOS, itp.). Dodatkowo narzędzie eSkills pozwala na dostęp z platform mobilnych.

Wróć do pytań

21. Co to jest ICT?

Szkolenia ICT (tzw. teleinformatyka, ang. Information and Communication Technologies) to jedna z najważniejszych gałęzi branży IT. Dla rozjaśnienia: szkolenia z zakresu ITC, to np. bezpieczeństwo informatyczne, informatyka biznesowa, marketing internetowe, itp.

Wróć do pytań

22. Kim są użytkownicy?

Użytkownicy będą obsługiwać PARP HR eSkills Manager (zgodnie z systemem nazewnictwa beneficjentów systemu realizacji projektów innowacyjnych w PO KL), tj. pracownicy działów HR i kadra zarządzająca, w tym menadżerowie, kierownicy, dyrektorzy, członkowie zarządów i właściciele krajowych MŚP.

Wróć do pytań

23. Kim są odbiorcy?

Odbiorcy produktu PARP HR eSkills Manager będą korzystać (również zgodnie z systemem nazewnictwa beneficjentów systemu realizacji projektów innowacyjnych w PO KL), tj. kadry pracownicze krajowych MŚP (w tym również ww. użytkownicy narzędzia, tj. kadry kierownicze/zarządzające i pracownicy działów HR, których kompetencje ICT mogą być włączone w zakres zarządzania wspomaganego narzędziem.

Wróć do pytań

24. Czy można korzystać z aplikacji nie biorąc udziału w projekcie?

Nie jest to możliwe. By skorzystać z aplikacji eSkills należy się zarejestrować na stronie www.eskills.pl i wziąć udział w projekcie.

Wróć do pytań

25. MŚP: co oznacza ten skrót?

Krajowe MŚP definiuje się jako firmy zarejestrowane i działające na terenie Polski, które kwalifikują się do jednej z trzech kategorii:
- przedsiębiorstwo średnie, zatrudniające mniej niż 250 pracowników, o rocznym obrocie nieprzekraczającym 50 mln EUR lub całkowitym bilansie rocznym nieprzekraczającym 43 mln EUR,
- przedsiębiorstwo małe, zatrudniające mniej niż 50 pracowników, o rocznym obrocie nieprzekraczającym 10 mln euro lub całkowitym bilansie rocznym nieprzekraczającym 10 mln EUR,
- mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników, o rocznym obrocie lub całkowitym bilansie za ostatnie 2 lata nieprzekraczającym 2 mln EUR.

Wróć do pytań

26. Kto jest twórcą aplikacji PARP HR eSkills Manager, pod czyim jest patronatem?

Realizatorem projektu jest firma CompSecur sp. z o.o. Sam projekt realizowany jest dla PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; http://www.parp.gov.pl) i jest współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do pytań

27. Czy jest to projekt komercyjny?

Nie, PARP HR eSkills Manager nie jest projektem komercyjnym. Jest to projekt rządowy, realizowany dla PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; http://www.parp.gov.pl), współfinansowany ze środków Budżetu Państwa oraz środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do pytań

28. Czy w firmach bez działu HR da się wykorzystać PARP HR eSkills Manager?

Tak. W takich firmach odpowiedzialność za zarządzanie kompetencjami kadr leży wówczas zazwyczaj w gestii kadr zarządzających lub właścicielskich. Ponadto, sami pracownicy będą odgrywać czynną rolę w procesie planowania i rozwoju własnych kompetencji.

Wróć do pytań

29. Jakie wymagania muszę spełnić, by wziąć udział w projekcie?

By wziąć udział w projekcie należy być pracownikiem krajowego MŚP (mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowanego i działającego na terenie Polski).
Należy się zarejestrować w projekcie i wypełnić kwestionariusz projektu.

Wróć do pytań

30. Czym jest ścieżka kompetencyjna?

Ścieżka kompetencyjna jest to droga rozwoju wiedzy na tematy związane z zajmowanym stanowiskiem. W przypadku eSkills ścieżkę kompetencyjną pracownika określają przebyte do tej pory szkolenia oraz nowe, sugerowane przez inteligentny algorytm.

Wróć do pytań

31. Czym jest luka kompetencyjna?

Luką kompetencyjną określamy braki w kompetencjach pracowników w stosunku do zajmowanego stanowiska. Luki kompetencyjne można zniwelować biorąc udział w kursach i szkoleniach oraz uzyskując certyfikaty.

Wróć do pytań

32. Czy dane mojej firmy są bezpieczne w PARP HR eSkills Manager?

Tak, wszystkie dane zawarte w PARP HR eSkills Manager trafiając do bazy danych naszej firmy są objęte wglądem jedynie przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lecz w żadnym wypadku nie są udostępniane publicznie.

Wróć do pytań


Kontakt


33. Dane kontaktowe realizatora projektu

Infolinia PARP HR eSkills Manager:
71 722 80 48

CompSecur sp. z o.o.
Sekretariat PARP HR eSkills Manager
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
Fax: 71 722 8039
(czynny: pn-pt, 11:00-16:00)

e-mail: info@eskills.pl

Wróć do pytań

Zarejestruj się już dziś i skorzystaj z innowacyjnego narzędzia, dzięki któremu łatwiej rozwiniesz swoje kompetencje.