O narzędziu eSkills
Zarejestruj się
- Jesteś pracownikiem mikro, małej lub średniej firmy?
- Prowadzisz firmę lub pełnisz funkcję kierowniczą w zakresie rozwoju kadr?

eSkills - całkowicie darmowy, inteligentny system zarządzania kompetencjami informatycznymi

Eskills na YouTube


 • Czym jest eSkills?

 • Czym jest luka kompetencyjna?

 • Kto może korzystać z eSkills

 • eSkills dla pracodawcy

 • eSkills dla pracownika

 • eSkills dla dostawcy

 • Kompetencje ICT w Polsce

 • Optymalny dobór szkoleń

 • O narzędziu eSkills


  Czym jest narzędzie PARP HR eSkills Manager?

  PARP HR eSkills Manager to bezpłatne, innowacyjne narzędzie działające w modelu chmury internetowej. Umożliwia sprawne zarządzanie kompetencjami informatycznymi krajowych firm z sektora MŚP.
  Pozwala na skuteczną identyfikację i wyeliminowanie luki kompetencyjnej kadr w obszarze ICT - zarazem na stanowiskach informatycznych, jak i na tych niezwiązanych bezpośrednio z informatyką. Projekt narzędzia PARP HR eSkills Manager zajął pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na innowacyjne rozwiązania HR dla firm krajowych. W fazie upowszechniania będzie ono centralnie administrowane przez PARP. Obejmie bazę na bieżąco aktualizowanych szkoleń ICT, standardów certyfikacyjnych i ścieżek kompetencyjnych.

  Jak działa narzędzie PARP HR eSkills Manager?

  • „PARP HR eSkills Manager” funkcjonuje w modelu usługi sieciowej (model SaaS tj. Software as a Service), w wirtualnym środowisku, w tzw. chmurze internetowej. Dzięki temu wolny jest od konieczności długotrwałych wdrożeń, instalacji i utrzymania oprogramowania.
  • Służy do zarządzania kompetencjami ICT pracowników. Narzędzie kierowane jest do wszystkich firm (głównie MŚP), nie tylko z branż informatycznych.
  • Pozwala na zautomatyzowaną identyfikację luki kompetencyjnej pracowników w obszarze ICT (również kadr na stanowiskach niezwiązanych z informatyką) oraz jej efektywne uzupełnienie poprzez sugerowanie odpowiedniej ścieżki szkoleniowej przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji.
  • Dostęp do narzędzia możliwy jest z wielu platform (komputerów, smartfonów, urządzeń mobilnych) za pośrednictwem Internetu oraz wielopoziomowych hierarchii kont MŚP (np. zarząd, HR, działy organizacyjne, konta pracownicze).

  Co narzędzie daje pracownikowi?

  • PARP HR eSkills Manager umożliwia pracownikowi firmy szybki i wygodny sposób na wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju kariery.
  • Narzędzie ocenia posiadane umiejętności i określa braki w dziedzinach ICT, a także wskazuje odpowiednie kursy z obszernej, scentralizowanej bazy szkoleń, które pomogą rozwinąć pożądane lub przydatne na danym stanowisku kwalifikacje zawodowe.
  • Algorytm sztucznej inteligencji PARP HR eSkills Manager pomaga dopasować szkolenia do własnych preferencji lub standardów obowiązujących na danym stanowisku, z uwzględnieniem zakresu wykonywanych obowiązków, a także wedle szeregu kryteriów takich jak: nazwa szkolenia, budżet kursu, czas realizacji, termin rozpoczęcia, miejsce realizacji, zawartość merytoryczna, forma szkolenia (stacjonarne bądź e-learningowe), dostępność (wewnętrzne lub ogólnodostępne).
  • Pracownik będzie miał możliwość porównywania posiadanych kompetencji z tymi najczęściej występującymi na podobnych stanowiskach, dzięki czemu będzie on w stanie sprawnie ocenić własną konkurencyjność na rynku ICT.
  • Pracownik poprzez ocenianie oraz komentowanie odbytych szkoleń zostanie włączony do ulepszania systemu dzięki wystawionym ocenom, które mają wpływ na proponowane przez system szkolenia.

  Co narzędzie daje pracodawcy?

  • Narzędzie odciąża pracodawców oraz działy HR, usprawnia kontrolę nad ścieżkami kariery pracowników.
  • Aplikacja pomoże automatycznie oceniać kompetencje pracowników, zlokalizować ich ewentualną lukę kompetencyjną i wybrać dla nich najlepszy pakiet szkoleń. Obszerny wybór kryteriów szkoleń pozwoli pracodawcom dobrać kursy do indywidualnych wymagań oraz potrzeb firmy.
  • Jeśli szkolenia zaproponowane przez system są według pracodawcy nieadekwatne, może sam wybrać kursy dla swoich pracowników według własnych preferencji, bądź też zatwierdzić te znalezione przez pracownika.
  • Dzięki raportom i zestawieniom statystycznym narzędzie pozwala obserwować postępy pracowników poszczególnych działów, jak i całej firmy.
  • Funkcja budżetowania umożliwia rozplanowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój kompetencji własnych pracowników.
  • System oceny kursów i egzaminów wskazuje pracodawcy szkolenia, które pomagają najskuteczniej zrealizować założone przez niego cele.

  Co narzędzie daje dostawcy szkoleń?

  • Pozwala bezpłatnie umieszczać własne oferty szkoleń w ogólnopolskiej centrali kursów.
  • Oferuje rozległą bazę potencjalnych klientów firm szkoleniowych i stanowi nowoczesny kanał marketingowy pozwalający na sprzedaż szkoleń.
  • Umożliwia pracownikom i pracodawcom znajdowanie luki kompetencyjnej. Oferuje adekwatny do niej pakiet szkoleń ICT, tym samym przyczynia się do wzrostu popularności ofert kursów, które najlepiej odpowiadają na zapotrzebowanie rynku.
  • Dostawca szkoleń korzystający z PARP HR eSkills Manager bierze udział w rządowym projekcie.
  • Aplikacja automatycznie wyszukuje potencjalnych nabywców szkoleń ICT, którzy mogą być zainteresowani podnoszeniem własnych kompetencji w danej dziedzinie wiedzy. Uwzględnia przy tym szereg kryteriów takich jak: nazwę szkolenia, budżet kursu, czas realizacji, termin rozpoczęcia, miejsce realizacji, zawartość merytoryczną, formę szkolenia (stacjonarne bądź e-learningowe), dostępność (wewnętrzne lub ogólnodostępne).
  • Usprawnia kontakt między dostawcami szkoleń a ich klientami. Sprawny dostęp do narzędzia możliwy jest nie tylko z komputerów stacjonarnych/osobistych, lecz także z urządzeń mobilnych co pozwala znacząco zwiększyć ilość potencjalnych klientów. Do dyspozycji dostawców jest również profesjonalne forum, które pozwala oceniać i komentować odbyte szkolenia oraz zamieszczać informację o nowych kursach.
  • Funkcjonuje w chmurze internetowej, nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania ani aktualizacji, a dzięki intuicyjnemu interfejsowi aplikacja jest wygodna w użytkowaniu.

  Do kogo skierowane jest narzędzie PARP HR eSkills Manager?

  Odbiorcy i użytkownicy narzędzia to działy HR, kadry zarządzające oraz głównie pracownicy krajowych MŚP. Narzędzie dokonuje zautomatyzowanej i inteligentnej analizy luki kompetencyjnej ICT kadr oraz zarządzania, kontroli i ewidencjonowania rozwoju ich kwalifikacji ICT, stanowiąc podstawę kompetencyjnego zarządzania wiedzą (KM, Knowledge Management) i zmianą (CM, Change Management).

  Kto ma obsługiwać narzędzie?

  Obsługiwać narzędzie będą jego użytkownicy (zgodnie z systemem nazewnictwa beneficjentów systemu realizacji projektów innowacyjnych w PO KL), tj. pracownicy działów HR i kadra zarządzająca, w tym menadżerowie, kierownicy, dyrektorzy, członkowie zarządów i właściciele krajowych MŚP.

  Kto będzie korzystać z narzędzia?

  Korzystać z narzędzia będą odbiorcy produktu (również zgodnie z systemem nazewnictwa beneficjentów systemu realizacji projektów innowacyjnych w PO KL), tj. kadry pracownicze krajowych MŚP (w tym również ww. użytkownicy narzędzia, tj. kadry kierownicze/zarządzające i pracownicy działów HR, których kompetencje ICT mogą być włączone w zakres zarządzania wspomaganego narzędziem).

  W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą skorzystać z narzędzia PARP HR eSkills Manager?

  W celu skorzystania z innowacyjnego narzędzia PARP HR eSkills Manager niezbędna jest rejestracja firmy na platformie sieciowej i wypełnienie danych dotyczących jej struktury organizacyjnej. Do rejestracji wymagany jest adres e-mail uczestnika i wypełnienie przez niego podstawowych danych. W przypadku gdy firma, w której pracuje dany uczestnik nie znajduje się w aplikacji, będzie on mógł utworzyć jej profil w systemie. W odmiennym wypadku użytkownik będzie mógł wybrać ją z listy, tym samym deklarując się jako osoba zatrudniona w tej firmie. Po dokonanej rejestracji możliwy jest dostęp pracowników do narzędzia działającego w modelu chmury bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Uwierzytelnienie nastąpi za pomocą konta osobowego e-mail, co dotyczy zarówno użytkowników narzędzia (pracownicy działów HR, kadry kierownicze, zarządzające i właścicieli firm) i odbiorców (pozostali pracownicy firm).

  Profity korzystania z narzędzia

  Narzędzie PARP HR eSkills Manager, utworzone przez firmę CompSecur Sp. z o. o. zajęło pierwsze miejsce na 147 konkurencyjnych propozycji w organizowanym przez PARP ogólnokrajowym konkursie “Rozwiązania jutra w HR”. Znalazło się przed propozycjami podmiotów takich jak m.in. Telekomunikacja Polska, Uniwersytet Warszawski, Krajowa Izba Gospodarcza, PKO BP, Akademia Leona Koźmińskiego, Interia, Eureka, Amplico, Santander Bank, PKP, Konica-Minolta i Volkswagen. Innowacyjność proponowanego przez firmę CompSecur Sp. z o. o. projektu i narzędzia została oceniona w konkursie “Rozwiązania jutra dla HR” organizowanym przez PARP przez niezależnych ekspertów na najwyższym możliwym w konkursie poziomie, uzyskując 10 na 10 punktów.

  Na czym polega innowacja PARP HR eSkills Manager w stosunku do już istniejących rozwiązań?

  • Inteligentny system automatycznie znajduje luki kompetencyjne pracownika, działu lub całej firmy oraz sugeruje najodpowiedniejsze szkolenia i kursy w celu podniesienia danych kompetencji.
  • Sieciowy system kompetencyjny zarządza wiedzą i zmianą w formie scentralizowanej usługi informatycznej.
  • Dostępny w modelu typu SaaS (tj. Software as a Service), całkowicie bezpłatnie w chmurze internetowej. Platforma dostępna jest także na urządzeniach mobilnych.
  • Narzędzie ukierunkowane jest na kompetencje ICT, które stanowią podstawę dla upowszechnienia w MŚP metod zarządzania wiedzą i zmianą.
  • Centralnie zarządzane i ocenianie realizowanych szkoleń oraz ścieżek kompetencji pochodzących od zewnętrznych dostawców (system aktualizujący się automatycznie i wewnętrznie ewaluowany dzięki ocenom użytkowników, odbiorcom projektu i dostawcom szkoleń).
  • Dostęp do szkoleń e-learningowych ICT oferowanych przez zewnętrznych dostawców - materiałów płatnych i bezpłatnych.
  • Aktywne włączenie kadr pracowniczych w procesy budowania i zarządzania kompetencjami pracowników.
  • Możliwość scentralizowanego wspierania rozwoju kompetencji ICT kadr MŚP.
   

  Istniejące do tej pory oprogramowanie w postaci modułów systemów klasy HCM (Human Capital Management) dla działów HR obejmuje puste szkielety tradycyjnych aplikacji typu stand-alone, których wdrożenie, konfiguracja i obsługa jest złożona i przeznaczona dla dużych firm i korporacji (najbardziej brakuje centralnych baz danych, które w zakresie dostawców kompetencji i standardów muszą być każdorazowo definiowane i na bieżąco aktualizowane). Jest to model dobrze sprawdzający się w przypadku dużych korporacji, jednak już znacznie gorzej w sektorze MŚP, dlatego też PARP HR eSkills Manager jest dużo lepszym rozwiązaniem dla tego sektora.

  Zarejestruj się już dziś i skorzystaj z innowacyjnego narzędzia, dzięki któremu łatwiej rozwiniesz swoje kompetencje.