O realizatorze
Zarejestruj się
- Jesteś pracownikiem mikro, małej lub średniej firmy?
- Prowadzisz firmę lub pełnisz funkcję kierowniczą w zakresie rozwoju kadr?

eSkills - całkowicie darmowy, inteligentny system zarządzania kompetencjami informatycznymi

O realizatorze i agencji nadzorującej

Innowacyjne e-narzędzie zarządzania kompetencjami ICT krajowych firm MŚP - PARP HR e-Skills Manager jest opracowywane w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetowych i unijnych.

Projekt "PARP HR e-Skills Manager: sieciowy system zarządzania rozwojem kompetencji ICT kadr MŚP w modelu chmury - narzędzie HCM, tj. zarządzania kapitałem ludzkim dla działów HR, wspomagające zarządzanie wiedzą i zmianą w krajowych MŚP" realizowany jest w ramach komponentu innowacyjnego PO KL (Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach) przy współfinansowaniu ze środków EFS i Budżetu Państwa, przez firmę CompSecur sp. z o.o. na zlecenie i pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wyniku rozstrzygnięcia konkursu “Rozwiązania jutra w HR”, w którym przedmiotowy projekt zajął I lokatę wśród 147 innych zgłoszonych w konkursie projektów innowacyjnych (lista rankingowa przedmiotowego konkursu dostępna jest do pobrania jako plik .xls opublikowany na stronach PARP lub w wersji XLS w formie zarchiwizowanej).

Jako, że projekt ma za zadanie stworzenie bezpłatnego i ogólnodostępnego narzędzie wspierającego zarządzanie kompetencjami ICT kadr zatrudnionych w krajowych MŚP i dzięki temu ma zwiększyć produktywność krajowych MŚP (wytworzone w ramach projektu innowacyjne narzędzie działające w modelu chmury internetowej, umożliwić ma efektywne zarządzanie kompetencjami informatycznymi kadr firm, obejmując funkcje analizy luki kompetencyjnej pracowników oraz firmy, jak również wspierania rozwoju kompetencji kadr w oparciu o centralną bazę szkoleń ICT, standardów certyfikacyjnych i ścieżek kompetencyjnych przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji), kluczowe jest aby narzędzie było wykonywane przez firmę informatyczną dysponującą zaawansowaną ekspertyzą przy wytwarzaniu innowacyjnych i złożonych rozwiązań informatycznych, ale także aby narzędzie to było centralnie zarządzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. instytucję zaufania publicznego i agencję rządową, stawiającą sobie za cel statutowy rozwój potencjału polskiej przedsiębiorczości, który szczególnie mocno lokuje się w sektorze MŚP.

Realizator techniczny

Realizatorem technicznym projektu jest zakorzeniona w środowiskach naukowym i biznesowym, specjalistyczna, informatyczna firma techniczno-konsultingowo-szkoleniowa CompSecur sp. z o.o. Działalność firmy koncentruje się na szeregu obszarów skupionych wokół dziedziny nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności technologii bezpieczeństwa informatycznego. Firma wspiera i optymalizuje działalność informatyczną podmiotów zarówno komercyjnych, jak i publicznych. Prowadzi działania konsultingowe w zakresie IT, działania projektowo-implementacyjno-wdrożeniowe, badawczo-rozwojowe oraz doradczo-szkoleniowe. Jest wykonawcą szeregu programów ogólnopolskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej m.in projektów szkoleniowo-wdrożeniowych eAdministracja, Europejska Szkoła Informatycznych Technologii ESIT, Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej ICPA, euroKobieta, jak również wielu zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych i implementacyjno-wdrożeniowych (w dziedzinach nowoczesnych technologii i rozwiązań dla e-learning, telekomunikacji, bezpieczeństwa informatycznego i innych).

Udostępniając możliwość realizacji szkoleń obejmujących szeroki zakres zagadnień nowoczesnej informatyki, w szczególności w formie zdalnego nauczania e-learning, firma daje możliwość samodoskonalenia się kadrom przedsiębiorstw i instytucji, a także osobom prywatnym, promując przy tym gospodarkę opartą na wiedzy oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Firma powstała jako spin-off z Politechniki Wrocławskiej w 2005 r. Zatrudnia ponad 40 osób, w tym 12 pracowników naukowych. Współpracuje z szeregiem specjalistów, w tym pracownikami akademickimi i ekspertami przemysłowymi ICT, którzy stanowią kadry merytoryczne Projektu. Firma w 2007r. otrzymała akredytację PARP (nr 1588/2007) na usługi doradczo-szkoleniowe w kategoriach “ICT”, “Innowacyjność i prace B+R” oraz “Strategie rozwojowe” w Działaniu SPO-WKP 2.1. Jest wpisana do RIS pod nr 2.02/00095/2008. Łącznie realizowała usługi dla ponad 20 tys. klientów (pow. 1 mln uczestnikogodzin) i kilkuset instytucji. W 2010r. firma wdrożyła system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 (brytyjska akredytacja UKAS).

W politykę i misję naszej firmy na stałe wpisały się wartości, jakimi kierujemy się w codziennym funkcjonowaniu nie tylko między sobą, ale przede wszystkim w kooperacji ze środowiskiem zewnętrznym. Najważniejsze jest dla nas przestrzeganie zasad, które są niezmiernie istotne jak uczciwość, sumienność, pracowitość oraz wzajemny szacunek. Jesteśmy rzetelnym partnerem, który stawia sobie za cel przede wszystkim dobro klienta.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych przez naszą firmę usług, w trosce o zaufanie jakim obdarzają nas klienci oraz o wizerunek wiarygodnego partnera biznesowego, Polityka Jakości będzie realizowana poprzez następujące cele:

  • Stałe poszerzanie oferty naszej firmy,
  • Rozwój narzędzi technologicznych potrzebnych do realizacji usług,
  • Zapewnienie najwyższej jakości usług w celu osiągnięcia pełnej satysfakcji klientów,
  • Zapewnienie pracownikom firmy przyjaznych i bezpiecznych warunków podnoszenia kwalifikacji i jakości pracy,
  • Współpraca z ośrodkami edukacyjnymi na terenie Polski i Świata,
  • Realizacja projektów przy współpracy z dostępnymi programami Unii Europejskiej oraz współpraca przy realizacji projektów ministerialnych,
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
  • Przydzielenie środków niezbędnych dla realizacji przyjętej Polityki Jakości.

Więcej o firmie mogą Państwo dowiedzieć się wchodząc na naszą stronę www.compsecur.pl.

Zarejestruj się już dziś i skorzystaj z innowacyjnego narzędzia, dzięki któremu łatwiej rozwiniesz swoje kompetencje.